Wat u heeft bereikt In 2017

© Global Warming Images / WWF
260 000 Europeanen zeiden ja voor een betere landbouw

In februari 2017 lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie over de toekomst van ons landbouw- en voedselsysteem. Bijna 260 000 Europeanen, waarvan 19 000 Belgen, en 600 organisaties en bedrijven uit de gezondheid-, voedsel-, landbouw- en milieusectoren eisten een radicale hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De mobilisering van deze burgers wierp zijn vruchten af: in november 2017 publiceerde de Europese Commissie de grote krachtlijnen voor de toekomst van het GLB en riep hierbij op tot een transitie naar een duurzamere landbouw. Toch staat ons nog een enorm lobbywerk te wachten, opdat het GLB werkelijk getransformeerd en de natuur beter beschermd wordt. We blijven dit dossier samen met onze Europese collega’s op de voet volgen.

Campagnes in samenwerking met partners
© Kate Holt / WWF-UK
Alpro en WWF bundelen de krachten tegen ontbossing

Alpro steunt sinds 2016 het project ECOmakala (zie p. 8) en slaat zo de handen in elkaar met WWF om de ontbossing van het Virungapark in de DRC tegen te gaan. Voor elke verkochte Alpro Soya Drink Original 1L ging er van oktober tot december 2017 10 cent naar het ECOmakalaproject. Goed voor een donatie van € 80 000!

wwf et alpro
Weleda en WWF slaan de handen in elkaar voor de bescherming van de Belgische natuurgebieden

WWF en Weleda bundelden dit jaar hun krachten voor het herstel en de bescherming van natuurgebieden en hun biodiversiteit in België. Van 20 maart tot 9 april 2017 zamelde Weleda per verkocht artikel € 1 in voor WWF. Daarvoor ontving WWF uiteindelijk een som van € 40 000. WWF gebruikte de donaties voor het project LIFE Prairies Bocagères van partnerorganisatie Natagora, dat zich concentreert op een tiental beschermde gebieden in de regio Fagne-Famenne. Met het bedrag werden nieuwe terreinen aangekocht en werden lokale wilde bloemen geherintroduceerd.

RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE LUKI
© naturepl.com / David Fleetham / WWF
Teamspirit op de 20 km door Brussel

In 2017 maakten meer dan 40 000 joggers hun opwachting bij het startschot van de 20 km door Brussel, waaronder 150 van het WWF-team. Door zich in te schrijven met WWF steunden alle deelnemers onze acties voor de natuur. Bedankt voor jullie enthousiasme en doorzettingsvermogen op deze stralende dag!

Bewuste Visweek: Belgen gaan massaal voor visproducten met keurmerk

In de herfst ging de derde en laatste editie van de Bewuste Visweek door, die WWF samen met de keurmerken voor verantwoorde visvangst en viskweek organiseert, MSC (Marine Stewardship Council) en ASC (Aquaculture Stewardship Council). Tijdens deze week herinnerden we de consumenten eraan dat hun aankoopkeuzes kunnen bijdragen aan het herstel van de kwetsbare kust- en zeegebieden. Daarvoor staan de MSC- en ASC-gelabelde producten garant. De consument kon ook terecht bij de vernieuwde Viswijzer van WWF (www.fishguide.be), waarin de beste viskeuzes opgelijst staan. In België namen ook grote supermarkten, (fast)foodketens en voedingsbedrijven deel aan de week.

Drie jaar campagne voeren over dit thema heeft zijn vruchten afgeworpen: de bekendheid van de labels MSC en ASC is bij de Belgen met 10 % toegenomen en het aanbod van het aantal visproducten met ASC- of MSC-label is de laatste vier jaar enorm gestegen. Vandaag zijn er 1562 MSC-gelabelde producten en 976 ASC-gelabelde producten te vinden op de Belgische markt, tegenover de 900 en 276 in 2015.

Earth Hour: de grootste mobilisatie voor de planeet en het klimaat ter wereld

Meer dan 170 landen en 7000 steden doven elk jaar hun lichten voor Earth Hour. Deze symbolische actie van WWF is uitgegroeid tot een platform waarop duizenden acties voor het klimaat een vruchtbare bodem vinden. In België heeft WWF een speciale feestkit ontwikkeld om feest te vieren met een lage ecologische voetafdruk. Maar liefst 1200 mensen gebruikten dit jaar onze gratis kit om Earth Hour te vieren!

Consumenten kiezen voor verantwoorde houtproducten

Door hout of houtproducten te kopen met het FSC®-label (Forest Stewardship Council), kan iedereen mee ontbossing helpen vermijden en bijdragen aan de oplossing. Met de driejarige campagne die WWF en FSC voeren willen we de bekendheid van het label doen groeien en mensen bewust maken over hun aankoopkeuzes. Bijna 3000 mensen namen dit jaar deel aan onze quiz op wwf.be. In 2018 zal het derde jaar van de campagne van start gaan.

U heeft uw bank gevraagd om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen

Tussen 2014 en 2017 hebben de Belgische grootbanken in totaal nog steeds meer dan 40 miljard euro geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Een gigantisch risico voor de planeet. Alvast 4000 Belgen riepen hun banken op om hun geld niet langer te investeren in fossiele brandstoffen, via het platform bankroute.be. Dit initiatief gaat uit van de Klimaatcoalitie en ook WWF-België riep mee op tot actie. Met deze campagne willen we ervoor zorgen dat de vier grootbanken zich engageren om fossielvrij te worden. De campagne loopt nog en wordt momenteel geleid door gespecialiseerde verenigingen in dit domein, waaronder Fairfin.