2017 IN CIJFERS

DOWNLOAD
OPBRENGSTEN 2017
UITGAVEN 2017

De uitgebreide financiële resultaten zijn te vinden op de website van WWF-België:
www.wwf.be/cijfers. Het financieel jaar 2017 loopt van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

Resultatenrekening 2016 2017
Gewone opbrengsten € 23 704 550 € 13 814 496
Particulieren € 19 700 602 € 11 833 857
Giften & bijdragen € 7 229 254 € 8 758 599
Legaten € 12 471 348 € 3 075 258
Bedrijven € 341 160 € 285 988
Partnerschappen met bedrijven € 86 050 € 156 945
Tombola's € 9 000 € 29 450
Royalties en vergunningen € 73 435 € 94 593
Giften € 172 675 € 5 000
Overheid € 3 606 106 € 1 665 660
Personeelssubsidies € 114 468 € 120 389
Subsidies voor natuurbehoudsprogramma's € 3 491 638 € 1 545 271
Andere € 56 682 € 28 991
Gewone uitgaven € -12 190 455 € -11 228 868
Administratie € -707 018 € -753 578
Fondsenwerving € -1 419 562 € -1 612 357
Natuurbehoud € -10 063 875 € -8 862 933
Projecten van natuurbehoud op het terrein € -6 088 273 € -5 104 424
   Sensibilisering € -3 975 602 € -3 758 509
     Burgers € -2 715 743 € -2 763 812
     Overheden € -773 324 € -507 602
     Jong publiek € -486 535 € -487 095
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening € 11 514 095 € 2 585 628
Financieel resultaat € 26 405 € 255 887
Uitzonderlijk resultaat € 20 270 € 26 701
Resultaat € 11 560 770 € 2 868 216

WWF sluit de resultatenrekening van 2017 af met een positief resultaat van  € 2,87 miljoen. Dit resultaat kan grotendeels verklaard worden door een nalatenschap van een uitzonderlijk bedrag, die al aan de oorsprong ligt van het positief resultaat van 2016. Deze belangrijke opbrengst werd in een speciaal fonds geplaatst en zal in de loop van de komende jaren gebruikt worden voor het behoud van de natuur.