VOORWOORD

PROTÉGER
© Bjorn Holland / Getty Images / WWF

ROSELINE C. BEUDELS-JAMAR DE BOLSÉE

Voorzitter van de Raad van Bestuur van WWF-België

ANTOINE LEBRUN

Algemeen directeur van WWF-België

De aarde beschermen, onze enige echte thuis

De Homo Sapiens, onze soort die 200 000 à 300 000 jaar geleden op de aarde is verschenen, heeft een buitengewoon bestaan geleid. Terwijl onze biologisch meest verwante neven, de mensapen, vandaag ongeveer 200 000 individuen tellen, heeft onze soort de kaap van 7 miljard individuen al achter zich gelaten… In 1950 waren we met ongeveer 2,5 miljard en tegen 2050 zullen we waarschijnlijk met meer dan 10 miljard zijn. Samen met deze demografische uitdaging speelt ook de wereldwijde aanname van de westerse levensstijl die erg gulzig is wat betreft de natuurlijke hulpbronnen: het enorme gebruik van energie (transport, verwarming, airconditioning), de oneindige consumptie van dierlijke proteïnen (vooral veeteelt en ontbossing die daarmee gepaard gaat), etc. Deze uitdagingen moeten wij trotseren als we een levende planeet willen achterlaten voor onze kinderen.

De publicatie van ons eigen Living Planet Report maakte in 2016 zorgwekkende constateringen over de staat van de biodiversiteit in de wereld: een verlies van 58 % van de populaties gewervelde dieren in 40 jaar tijd en een verwachting van een verlies van 67 % tegen 2020. Ruim voldoende stof om te stellen dat de Homo Sapiens de belangrijkste verantwoordelijke is voor de zesde massa-extinctie. Een kantelpunt waarvoor de biodiversiteit miljoenen jaren nodig zou hebben om zich te herstellen. Op het moment van dit schrijven verscheen in het tijdschrift BioScience een artikel met als titel ‘World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice’, waarin meer dan 15 000 wetenschappers uit 184 landen ‘waarschuwen voor de snelle vernietiging van de natuur door de mens en het gevaar dat de ecosystemen de nodige functies om ons in leven te houden niet meer kunnen leveren.’

In alle domeinen verveelvoudigen de tekenen dat de aarde uitgeput raakt op zorgwekkende wijze. Aan het einde van de maand oktober 2017 zorgde een Duitse studie voor opschudding bij de wetenschappelijke gemeenschap door te besluiten dat de laatste 30 jaar een neergang van 80 % van de populaties vliegende insecten heeft plaatsgevonden in beschermde natuurgebieden. Cijfers die waarschijnlijk in heel Europa vergelijkbaar zijn. In het Verenigd Koninkrijk spreekt men van het ‘windshield phenomenon’, verwijzend naar de gigantische afname van insecten die tegen de voorruiten vliegen op de autowegen. De bossen hebben 1,2 miljard km² verloren, vooral door landbouw en plantages. In 25 jaar tijd zijn de dode zones in de oceanen en zeeën met 75 % toegenomen. Zeeën van plastic doen hun intrede en zijn op verschillende plekken ter wereld verwoestend (‘World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice’, BioScience, Nov 2017).

En toch maken wij zelf deel uit van deze natuur. Bewustwording is waarschijnlijk de eerste te nemen stap om uit deze zelfdestructieve levenswijze te komen. De tweede stap is te werken aan oplossingen die het de mens mogelijk maken om in harmonie met de natuur te leven. Dit is dan ook de bestaansreden van onze terreinprojecten. U zult in dit rapport verschillende voorbeelden vinden van de projecten die wij voeren, verspreid over de wereld en waarvan het doel altijd is om de biodiversiteit te behouden en te herstellen, en tegelijkertijd de lokale gemeenschappen hierbij te betrekken en ervoor te zorgen dat zij baat hebben bij de projecten. Maar om de tendens van het verlies van biodiversiteit om te keren, strijden we er ook dagelijks voor dat regeringen en grote economische spelers rekening zouden houden met de natuur bij het nemen van beslissingen. Het is essentieel om de publieke opinie grootschalig te mobiliseren voor de bescherming van onze planeet, zodat onze stem ook echt gehoord wordt.

Meer dan ooit hebben wij uw hulp nodig om de aarde, onze enige echte thuis, te beschermen!