KIJK OP DE STAAT VAN ONZE PLANEET

© WWF-Canon / Sarah Black

Waarom kunnen we niet zonder de natuur?

De natuur en haar diversiteit zijn essentieel voor ons leven op aarde. Neem de plant- en diersoorten weg en volledige ecosystemen zullen instorten, en daarmee ook de lucht, het water, het voedsel en het klimaat waarvan ze ons voorzien. De bescherming van de natuur is dus nauw verbonden met de grootse uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat en is in het belang van ons allemaal.

De wereldwijde biodiversiteit neemt razendsnel af

Soorten verdwijnen aan een alarmerend tempo onder onze ogen. Dat is wat vastgesteld wordt in het Living Planet Report 2016 van WWF, dat de staat opmaakt van de wereldwijde biodiversiteit op basis van de Living Planet Index. Deze indicator voor de gezondheid van onze planeet steunt op onderzoek naar 14 152 populaties van 3706 gewervelde diersoorten.

6e massa-uitsterving

De wereldwijde vis-, vogel-, zoogdier-, amfibie- en reptielpopulaties zijn met 58 % gedaald tussen 1970 en 2012. Als de huidige trend zich voortzet, zal de wereldwijde biodiversiteit in 2020 met 67 % zijn gedaald sinds 1970. De voornaamste bedreigingen voor de biodiversiteit, zoals het verdwijnen van natuurlijke habitats en de aantasting ervan, en de overexploitatie van wilde soorten, staan in rechtstreeks verband met menselijke activiteiten.

Een nieuw tijdperk: het Antropoceen

We betreden een nieuw tijdperk in de geschiedenis, dat gekenmerkt wordt door de impact van de mensheid op onze planeet. Wetenschappers hebben dit nieuwe tijdperk het Antropoceen genoemd. Binnen meerdere miljoenen jaren zal de aanwezigheid van onze soort op aarde nog altijd af te lezen zijn in de geologische lagen, net zoals wij vandaag nog meteorietinslagen of vulkaanuitbarstingen kunnen opsporen in de geologische geschiedenis van onze planeet.

Een fundamentele verandering

Uit deze conclusies blijkt niet alleen hoe cruciaal het is om onze productie- en consumptiemethodes te heruitvinden, maar ook om onze natuurlijke omgeving te herwaarderen. Want veerkrachtige ecosystemen vormen de sleutel tot armoedebestrijding, een verbetering van de wereldwijde gezondheid en de opbouw van een rechtvaardige en welvarende toekomst.

Tijd voor actie

Als we in staat zijn om te begrijpen wat heeft geleid tot dit nieuwe tijdperk van het verval van onze planeet, dan zijn we ook in staat om oplossingen te vinden om de ecosystemen te herstellen waar we van afhangen. Op de volgende pagina’s ontdekt u op welke manier WWF-België en zijn leden dagelijks bijdragen aan de strijd tegen het wereldwijde verlies van de biodiversiteit.

Een noodzakelijk wereldwijd kader

Zonder strikte milieunormen en -akkoorden op Europees en wereldwijd niveau zouden onze inspanningen zeker en vast onvoldoende zijn. Daarom waardeert WWF de positieve dynamiek die is ontstaan naar aanleiding van de recente wereldwijde akkoorden over het klimaat (COP van Parijs) en over de duurzame ontwikkeling (SDG). WWF beklemtoont hoe belangrijk het is om van deze positieve context gebruik te maken om nu zo veel mogelijk engagement te mobiliseren rond het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Deze derde pilaar voor het behoud van de natuur blijkt essentieel om de bescherming van de biodiversiteit op hetzelfde niveau te plaatsen als de verdediging van economische en sociale belangen. Want een grote nederlaag op dit vlak zou desastreuze gevolgen hebben voor alle levende wezens op aarde.

Belangrijkste bedreigingen voor populaties volgens de Living Planet Index (LPI)

Informatie over de bedreigingen werd geanalyseerd voor 3430 populaties in de LPI, onderverdeeld in 7 categorieën. Andere populaties worden ofwel niet bedreigd, ofwel is er onvoldoende informatie voor analyse (WWF, ZSL, 2014).

Belangrijkste bedreigingen voor populaties volgens de Living Planet Index (LPI)
Trends in populatiegrootte voor 14 152 populaties van 3706 diersoorten overheen de hele wereld tussen 1970 en 2012

De mondiale Living Planet Index laat een daling van 58 % zien (variatie: -48 % tot -66 %) tussen 1970 en 2012.

De witte lijn toont de indexwaarden en de donkere grenzen geven het 95 % betrouwbaarheidsinterval weer van de trend (WWF, ZSL, 2016).

Trends in populatiegrootte voor 14 152 populaties van 3706 diersoorten overheen de hele wereld tussen 1970 en 2012